Xiaoyi Tang


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Zhiyu Wang
  • Муз. учреждение: Yunxiao No.1 Middle School Of Fujian, China
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Fujian, China
  • W.A.Mozart - Sonata K.457

    F.F.Chopin - Waltz op.34 no.1