Zamróż Sebastian


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Саксофон
  • Преподаватель: Szuper Jarosław
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Polska
  • Концертмейстер: Albert Tu-Van
  • Город и страна: Przemyśl, Polska
  • Koncert, - R. Binge, cz. II – Romance, III – Rondo