Zawada Marianna


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Harp
  • Преподаватель: Carlos Peña Montoya
  • Муз. учреждение: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, Polska
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Gdańsk, Poland
  • Alphons Hasselmans - Chansone de Mai

    Piotr Moss - Tre Istanti part III