Zofia Płaziuk


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Marta Durczewska-Grzywińska
  • Муз. учреждение: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego, Łódź, Poland The Primary and Secondary Music School "Henry Wieniawski" Łódź, Poland
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Łódź, Poland
  • W. A. Mozart - Rondo for Flute and Piano

    Ferroud Pierre-Octave - III Toan Yan for Flute solo