Veronika Bohinjc


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Tsarina Marinkova Krajnčan
  • Institution, place and country: Glasbena šola Tržič, Slovenija
  • Concertmaster: -
  • State/City: Kranj, Slovenia
  • 1. Haydn: Piano Sonata in B minor, Hob. XVI:32 I mov.

    2, L. Pipkov - Old dance