Xiaoyi Tang


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Zhiyu Wang
  • Institution, place and country: Yunxiao No.1 Middle School Of Fujian, China
  • Concertmaster: -
  • State/City: Fujian, China
  • W.A.Mozart - Sonata K.457

    F.F.Chopin - Waltz op.34 no.1