Zamróż Sebastian


Now Performs
  • Disciplin: Saxophone
  • Teacher: Szuper Jarosław
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Polska
  • Concertmaster: Albert Tu-Van
  • State/City: Przemyśl, Polska
  • Koncert, - R. Binge, cz. II – Romance, III – Rondo