Alicja Żołyniak, Matylda Świdzińska


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Sławomir Jarmołowicz
  • Institution, place and country: POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego, Poznań, POLAND
  • Concertmaster: -
  • State/City: Poznań, Poland
  • Witold Krotkiewski "Polka"

    W.A. Mozart Duet A-dur and Duet D-dur from Geigenduette Alter Meister (Viliam Korinek)