Anna Guja, Wioletta Janas


Now Performs
  • Disciplin: Piano ensemble
  • Teacher: -
  • Institution, place and country: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Katowice, Poland
  • Mozart - Sonata B-flat major K 358/186c

    Moniuszko - Contredanses Nos. 1-3