“Birch School Art Ensemble” Wang Luoxi, Li Jiayi Guo,Hanyu Xiao, Qibin Xiao, Qixing Wei, YichiMa Hongrui


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Chopik Anna
  • Institution, place and country: Little White Birch Art Training School, Jinan, China
  • Concertmaster: Chopik Anna
  • State/City: Jinan, China
  • I.Bach - Minuet in G major, BWV Anh 114

    А.Яньшинов "Комариный пир"