Бојан Пржић


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Марија Максимовић
  • Institution, place and country: Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Србија
  • Concertmaster: -
  • State/City: Смедерево, Србија
  • 1. Г. Волгемут - Седам малих комада (2, 3, 6 став)
    2. Н. Чајкин - Снежанина игра