Buła Igor and Buła Wojciech


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Nowak Joanna
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Jarosław, Poland
  • M. Drożdżowski, T. Stachak - Valse "Adios Laura"

    W. A. Mozart, opr. S. Mroński - Viennese Sonatina no 1: Allegro