Dzierżykraj – Stokalski Ignacy


Now Performs
  • Disciplin: Cello
  • Teacher: Białobrzeska Marzena
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im.G.Bacewicz, Warszawa, Polska
  • Concertmaster: Pawlina Bożena
  • State/City: Warsaw, Poland
  • Aleksander Greczaninow "Wesołek"

    Oscar Rieding - Koncert d op.35