Filip Furmańczyk


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Piotr Kosmowski
  • Institution, place and country: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 2. st. im. M. Karłowicza, Poznań, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Poznań, Poland
  • L. Legnani - Caprice no 15

    D. Bogdanovic - A Fairytale with Variations