Hejnowicz Marcelina


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Parzyk Dorota
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, Bielsko-Biała, Poland
  • Concertmaster: Hejnowicz Marcelina
  • State/City: Bielsko-Biała, Poland
  • Blaź Pucihar - Szczęśliwa Luna (Happy Luna)

    Wilhelm Popp - Taniec Węgierski No.2 (Hungarian Dance No.2)