Karłowicz Guitar Duo: Filip Furmańczyk, Wojciech Zielonacki


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Kosmowski Piotr
  • Institution, place and country: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Poznań, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Poznań, Poland
  • Fernando Sor - Introduction, Theme with Variations and Allegretto