Lara Kropec (zither), Ajda Falant (guitar)


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Alatič Marija, Tepej Irena
  • Institution, place and country: Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Slovenija
  • Concertmaster: -
  • State/City: Žalec, Slovenija
  • F. Sor ( arr. M. May) - Walzer

    Brasil ( arr. Y. Rivoal) - Neste Rua