img

Małgorzata Lange-Banaś (Warsaw, Poland)

 

Complex of State General Secondary Music Schools No. 3 for them Grażyna Bacewicz in Warsaw, Poland

MAŁGORZATA LANGE-BANAŚ graduated from the Secondary Music School in Warsaw in the flute class of Professor Grzegorz Cimoszko and in the same year she entered the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw where she studied in the flute class of Professor Elżbieta Gajewska-Gadzina.

After graduation, she improved her skills by participating in many master courses on the interpretation of flute music conducted, among others, by such masters as: Alain Marion, Peter Lukas Graf, János Bálint, James Galway, and Michael Martin Kofler.

She earned her doctoral degree in musical arts at Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk.

Małgorzata Lange-Banaś won the III prize and Special Award at the XVI Karol Kurpiński National Competition for Young Performer in Włoszakowice.
She collaborated with the Polish Chamber Orchestra directed by Jerzy Maksymiuk, the Sinfonia Varsovia conducted by Yehudi Menuhin and the Warsaw Chamber Opera.

She has made numerous recordings for the German television Hessische Runtfunk 3.
She is active as soloist and chamber musician.

Currently Małgorzata Lange-Banaś is a flute teacher at the Grażyna Bacewicz State General Music School Complex No. 3 in Warsaw (ZPOSM nr 3) where she is the Deputy Director and the Head of the Wind Instruments, Percussion and Singing Section.

Her pupils are the winners of numerous national and international competitions. She is awarded many prizes for her pedagogical work, including the Minister of Culture and National Heritage and the President of Poland.

In the past she taught the flute class at the Dithmarsher Musikschule in Germany.
Małgorzata Lange-Banaś also serves on the jury of various national and international competitions.

Ukończyła Liceum Muzyczne w Warszawie w klasie fletu prof. Grzegorza Cimoszko i w tym samym roku rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina.

Po ukończeniu studiów swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach mistrzowskich interpretacji muzyki fletowej prowadzonych m.in. przez takich mistrzów jak: Alain Marion, Peter Lukas Graf, János Bálint, James Galway, Michael Martin Kofler. Tytuł doktora sztuk muzycznych obroniła w Akademii Muzycznej w Gdańsku im. Stanisława Moniuszki.

Jest laureatką III nagrody na XVI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wykonawców im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Nagrody Specjalnej.
Współpracowała z Polską Orkiestrą Kameralną pod dyr. Jerzego Maksymiuka, orkiestrą Symfonia Varsovia pod batutą Yehudi Menuhina oraz Warszawską Operą Kameralną. Dokonała wielu nagrań dla niemieckiej telewizji Hessische Runtfunk 3. Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka.

Jest nauczycielem klasy fletu w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych Nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie oraz Wicedyrektorem i Kierownikiem Sekcji Instrumentów Dętych, Perkusji i Śpiewu.
Jej wychowankowie są laureatami wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadziła klasę fletu w Dithmarsher Musikschule w Niemczech.

Pełni również funkcję Jurora w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.