Małgorzata Nawrot


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Liliana Rydz
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana, Kępno, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Kępno, Polska
  • J.S. Bach - Menuet

    William Gillock - Walc "In Old Vienna"