Pakos Jan


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Górska Oliwia
  • Institution, place and country: Szkoła Muzyczna I st. Nr 3, im. prof Marii Zduniak, Wroclaw, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Wroclaw, Poland
  • Wladysław Mikstein „Smutna piosenka”

    William Gillock, „Flamenco”