Śpiewak Szymon


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Górska Oliwia
  • Institution, place and country: Szkoła Muzyczna nr 3, Wrocław, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Wrocław, Poland
  • Mikołaj Wygodski - Wariacje na temat Paganiniego

    William Gillock - Nocturne