Świst-Piłat Anastazia


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Borzym Małgorzata
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr. 3 im. Grażyny Bacewicz, Warsaw, Poland
  • Concertmaster: Płatkowska Agnieszka
  • State/City: Warsaw, Poland
  • M. Moszkowski, Spanish Dance

    M. Marais, Le Basque