Viola Chamber Orchestra of Minzu University of Chinaviola I: Zhang Qiongwen Gao Xiaoyuviola II:Wang Linan Zhao Xiaoyuan Yun Wendurimaviola III:Ma Qianhui Sun Shuyiviola VI:Xu Zehua Jin Xi


Now Performs
 • Disciplin: Viola
 • Teacher: Jin Honghua
 • Institution, place and country: Minzu University of China, Beijing, China
 • Concertmaster: -
 • State/City: China,Beijing
 • 刘铁山、茅沅曲 《瑶族舞曲》
  黄海怀曲《赛马》

  Liu Tieshan and Mao Yuan's "Yao Nationality Dance"
  Huang Hai Huaiqu "Horse Racing"