Wasilewska Stella


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Wypych-Babińska Ewa
  • Institution, place and country: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, Polska
  • Concertmaster: Barbara Ligęza
  • State/City: Łódź, Poland
  • William Boyce - Minuet

    Michał Grabowski - Echoes in the dark wood