“Hebe duet” Polewska Otylia (student), Stefański Robert (teacher)


Now Performs
  • Disciplin: Clarinet
  • Teacher: Stefański Robert
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Koło, Poland
  • Concertmaster: Stefański Robert
  • State/City: Koło, Poland
  • W.A.Mozart - Allegro brillante (della 1 sonatine in Do maggiore per Pianoforte

    D. Szostakowicz - Walc no 2