Borowicz Nela


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Wachowicz Agnieszka
  • Institution, place and country: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego Wrocław, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Wrocław, Poland
  • Drifting Moon by Berenice Benson Bentley

    Frolicky, Rolicky Wind by William Coburn