Job Zupan


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Tsarina Marinkova Krajnčan
  • Institution, place and country: Glasbena šola Tržič, SLovenija
  • Concertmaster: -
  • State/City: Kranj, Slovenia
  • 1. Haydn, Piano Sonata No.38 in F Major Hob.XVI:23 (I. Allegro)

    2. Bojan Glavina - Ethereal Prelude