Kania Amelia


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Hudela Kinga
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, Poland
  • Concertmaster: Edyta Szymańska
  • State/City: Kępno, Poland
  • C. Bohm - Perpetuo Mobile

    V. Monti - Czardasz