Lang Aneja


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Perkuš Sanja
  • Institution, place and country: Glasbena šola Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Slovenija
  • Concertmaster: Helena Kreuh
  • State/City: Slovej Gradec, Slovenija
  • G. Martin - Pitrerie

    B. Pucihar - Srečno Luna