Mikołaj Kościelak


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Przemysław Dybizbański
  • Institution, place and country: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
  • Concertmaster: -
  • State/City: Biskupice, Poland
  • 1. Johann Sebastian Bach - Prelude Suite BWV 998
    2. Marek Pasieczny - Scintilla