Nawrot Hanna


Now Performs
  • Disciplin: Viola
  • Teacher: mgr Maciej Śmietański
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, Polska
  • Concertmaster: mgr Violetta Milka
  • State/City: Koszalin, Poland
  • “Viola Concerto in the Style of G.F. Haendel “ by Henri Casadeus, 1st Movements

    “Rotary washing machine” for viola with piano by Maciej Śmietański