PEHANI MAK


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Kravos Petra
  • Institution, place and country: GŠ Franca Šturma, Ljubljana, Slovenija
  • Concertmaster: Katarina Šuštar
  • State/City: Ljubljana, Slovenia
  • M. Bravničar: Sonata in muodo antico - Preludio

    C. De Beriot: Scene de Ballet