Ugorski suvenir: Chernikova Irina, Zelencova Nastya, Mirogrodskaya Lena


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Chagina Nataliya
  • Муз. учреждение: Childrens School of Arts No1
  • Концертмейстер: Inkina Nataliya
  • Город и страна: Surgut, Russiya
  • 1. L.Afanasiev: Glyazhu v ozera sinie 2. S.Fedorov: Brazilski ekspromt