Ugorski suvenir: Chernikova Irina, Zelencova Nastya, Mirogrodskaya Lena


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Chagina Nataliya
  • Institution, place and country: Childrens School of Arts No1
  • Concertmaster: Inkina Nataliya
  • State/City: Surgut, Russiya
  • 1. L.Afanasiev: Glyazhu v ozera sinie 2. S.Fedorov: Brazilski ekspromt