Spyrczak Paulina


Now Performs
  • Disciplin: Trumpet
  • Teacher: Wróbel Seweryn
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oławie, POLAND
  • Concertmaster: Michał Kościukiewicz
  • State/City: Oława, Poland
  • Tomaso Albinoni - Konzert cz. I i IV

    Julien Porret - Cencertino N II