Szczygieł Franciszek


Now Performs
  • Disciplin: Contrabass
  • Teacher: Jaskot Mirosław
  • Institution, place and country: Zespół Szkół Muzycznych nr 1, Rzeszów, Poland
  • Concertmaster: Jaskot Mirosław
  • State/City: Rzeszów, Poland
  • Hermann Laszlo - Ket Magyar Nepdal

    Meacham White Frank - American Patrol