Tarczyńska Karolina


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Górnik Bogdan
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego, Szczecin, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Szczecin, Poland
  • 1. D. Mesec - The Spider
    2. B. Dowlasz - Robots Dances, part IV