WYŻGA Jaśmina


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: LANGE-BANAŚ Małgorzata
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz, Warsaw, POLAND
  • Concertmaster: KOPACKA-ALEKSANDROWICZ Agnieszka
  • State/City: Warsaw, POLAND
  • Carl Philippe Emanuel Bach - Sonata G-dur cz. I

    Wilhelm Popp - Hungarian Dance nr 2