Zofia Płaziuk


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Marta Durczewska-Grzywińska
  • Institution, place and country: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego, Łódź, Poland The Primary and Secondary Music School "Henry Wieniawski" Łódź, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Łódź, Poland
  • W. A. Mozart - Rondo for Flute and Piano

    Ferroud Pierre-Octave - III Toan Yan for Flute solo