Alicja Dropek


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Małgorzata Lange - Banaś
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie (Poland)
  • Concertmaster: Agnieszka Płatkowska - Antas
  • State/City: Warsaw, Poland
  • Lumiko Tanaka - Le Funambule

    Bohuslav Finger - Sonata F major part I and II