img

NACIONALNI INSTRUMENTI – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari na nacionalnim, narodnim instrumentima iz svih zemalja sveta (osim instrumenata koji su zastupleni na takmičenju). 

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i izvodi se napamet i u celosti. Takmičari mogu da nastupaju sa korepetitorom ili ansamblom. Ukupno trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 

MALI ANSAMBLI (od 2 do 4 učesnika)

 

*Ansambl nije u obavezi da program izvodi napamet. Takmičarska kategorija se određuje po srednjem uzrastu takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora).

 

Član 5.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

– za soliste – svoje ime, prezime i godinu rođenja

– za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 6.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 7.

Kotizacija za učešće:

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 8.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci, a 30. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 9.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 10.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 11.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 12.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 13.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 14.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 15.

Nagradni fond Udruženja:

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim pobednicima svih takmičarskih disciplina. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 16.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 17.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 18.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.