img

Pravilnik za POP – DŽEZ PEVANJE 2020.

 

 1. Opšti uslovi

1.1. Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator) organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija),( u daljem tekstu: takmičenje).

1.2. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

1.3. Pop – džez pevanje je savremeno takmičenje za pevače koje podržava mlade talente u oblasti popularne muzike (Pop, Rock, Blues, Jazz, Folk, Punks…).

 

 1. Žiri

2.1. Organizator formira sastav žirija i određuje uslove i postupak u organizaciji takmičenja.

2.2. Sastav, broj i raspored po takmičarskim disciplinama i kategorijama bira kompententna komisija, a potvrđuje Organizacioni odbor.

2.3. Međunarodni sastav žirija bira se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, televizije, reproduktivnih umetnika i menadžera iz show biznisa.

2.4. Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

2.5. Kriterijum ocenjivanja: 

– muzikalnost, intonacija, boja i jačina glasa, kultura scenskog izraza, težina repertoara, usklađenost repertoara sa izvođačkim mogućnostima i uzrastom takmičara, izvođačka veština.

 

2.6. Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

Ostali takmičari dobijaju diplomu za učešće. Broj nagrada nije ograničen.

 

2.7. Najbolje plasirani takmičar, duo ili ansambl, koji je osvojio prvu nagradu i najviše bodova  dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

2.8. U slučaju da više takmičara u svojoj ili raznim starosnim kategorijama imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru.

2.9. Ukoliko više takmičara u različitim disciplinama imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

 1. Takmičari

3.1. Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta.

3.2. Takmičarski program se sastoji od dve pesme po izboru i izvodi se napamet (najmanje dve strofe).

3.3. Ukupno trajanje video snimka ne više od 9 minuta. Učesnici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti:

 

VOKALNI SOLISTA

 

VOKALNI DUET

 

AUTORSKA PESMA

Vokalni solist:

Vokalni duet:

 

3.4. Takmičaru se daje mogućnost sledećih varijanti za izvođenje takmičarskog programa:

 1. a) Obe pesme izvesti uz instrumentalnu matricu
 2. b) Obe pesme uz instrumentalnu pratnju (muzički instrument ili grupa instrumenata)
 3. c) Jedna pesma se izvodi uz matricu, a druga uz instrumentalnu pratnju

 

VOKALNA GRUPA

3.5. U vokalnoj grupi mogu da učestvuju od 3 do 9 pevača.

 

3.6. Vokalnoj grupi se daje mogućnost sledećih varijanti za izvođenje takmičarskog programa:

 1. a) Obe pesme a cappella (bez instrumentalne pratnje)
 2. b) Jedna pesma a cappella, a druga uz instrumentalnu matricu ili muzički instrument ili grupu instrumenata
 3. c) Obe pesme izvesti uz instrumentalnu matricu
 4. d) Obe pesme uz instrumentalnu pratnju (muzički instrument ili grupa instrumenata)
 5. e) Jedna pesma se izvodi uz matricu, a druga uz instrumentalnu pratnju

 

VOKALNO – INSTRUMENTALNA GRUPA

 

3.7. U vokalno-instrumentalnoj grupi mogu da učestvuju od 3 do 9 takmičara, od kojih najmanje jedan pevač.

3.8. Obe pesme se izvode uz instrumentalnu pratnju bez korišćenja instrumentalne matrice, playback ili back-vocal tj. bez pratećeg vokala ili instrumentalne imitacije vokala.

 

 1. Uslovi takmičarskog video snimka

4.1. Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

–  za soliste i za dua – svoje ime, prezime i godinu rođenja

–  za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

*  Uputstvo za video snimanje 

 

 1. OnLine prijava

5.1. Takmičar, prilikom ulaska na sajt (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

*    Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb 

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

5.2. Predstavnik Organizacionog odbora  proverava svaku prijavu i utvrđuje usaglašenost sa pravilnikom takmičenja.

 

 1. Uplata kotizacije

6.1. Kotizacija za soliste iznosi 20 Eura, a za duo i ansamble 30 Eura. Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd

Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd

Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

 

6.2. Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

 1. Vreme trajanja

7.1. Prijavljivanje je od 15 februara, a najkasnije do 01 aprila. Do 05 aprila biće ISTOVREMENO postavljeni takmičarski video snimci na sajt takmičenja,  a 15. aprila biće objavljeni rezultati žirija za sve takmičarske discipline.

 

 1. Etička pravila

8.1. Tekst i/ili izvođenje pesme ne sme da narušava renome Takmičenja.

8.2. Za vreme trajanja takmičarskog video nastupa ne dozvoljavaju se tekstovi i scene koje sadrže:

8.3. Izgled i odeća takmičara ne sme imati provokativni karakter i mora da odgovara njegovom uzrastu.

8.4. Nepoštovanje ovih pravila mogu dovesti do diskvalifikacije takmičara.

 

 1. Nagradni fond

9.1. Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

 1. Završne odredbe

10.1. Učešćem u takmičenju, takmičari (roditelji ili staratelji) se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

10.2. Po završetku takmičenja, diplome se šalju poštom 9 maja svim takmičarima.

10.3. U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

10.4. Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.